Zaposleni

Branislava Kulauzov

Branislava Kulauzov je rođena 1. maja 1966. godine u Kikindi.
Zvanje profesora razredne nastave stekla je na Učiteljskom fakultetu u Somboru 1999. godine. Takođe je diplomirani trener plivanja, a obučena je i za predavača Verske nastave (Crkvena opština Kikinda i Zrenjanin). U školi „6.oktobar“ radi od 1991. godine, najpre u razrednoj nastavi, a sada kao predmetni nastavnik Verske nastave i Grupnih korektivno - preventivnih vežbe i igre (plivanje).