Zaposleni

Branka Stepanov

Branka Stepanov je rođena 5. avgusta 1954. godine u Kikindi.
Diplomu profesora politehničkog vaspitanja i obrazovanja stekla je februara 1980. godine na Pedagoško-tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu. U OŠ “6.oktobar“ je od septembra 2007. godine, na radnom mestu nastavnika Tehničkog obrazovanja, Praktičnog rada, Informatike i računarstva i izbornog predmeta Od igračke do računara. Defektološki je osposobljena za rad sa učenicima koji imaju smetnje u razvoju. Sa svojim đacima naučila je da od materijala za reciklažu mogu da se naprave lepi i korisni predmeti i suveniri.