Zaposleni

Gordana Mirkov

Gordana Mirkov je rođena 30. juna 1980. godine u Kikindi.
Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu je diplomirala 2008. godine i stekla zvanje diplomiranog defektologa oligofrenologa. Takođe poseduje dvosemestralnu obuku „Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacija“ i „Specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom“. U Osnovnoj školi „6.oktobar“ radi od 2008. godine. Nastavnik je individualnih psihomotornih vežbi sa učenicima mlađeg školskog uzrasta.