Zaposleni

Jelena Levai

Jelena Levai rođena je 10. januara 1975. godine u Kikindi.
Zvanje medicinske sestre – tehničara stekla je 1994. godine, a zvanje farmaceutskog tehničara 2009. godine. Radni odnos u OŠ“6.oktobar“ zasnovala je 2004. godine na radnom mestu medicinske sestre – negovateljice. Ima kontinuiranu medicinsku edukaciju u okviru KMZS (licenca).