Zaposleni

Korina Jakonić

Korina Jakonić je rođena 28. septembra 1973. godine u Beogradu.
Zvanje medicinske sestre – tehničara stekla je u Srednjoj medicinskoj školi u Zrenjaninu 1992. godine. Radni odnos u OŠ“6.oktobar“ je zasnovala 2004. godine na mestu medicinske sestre – negovateljice. Ima kontinuiranu edukaciju u okviru KMST Srbije.