Zaposleni

Marica Rusinkov

Marica Rusinkov je rođena u Kikindi 8. jula 1972. godine.
Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Somboru 2006. godine i stekla zvanje profesora razredne nastave. Apsolvent je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. U OŠ“6.oktobar“ u Kikindi radi od 2009. godine kao nastavnik u odeljenju za učenike sa višestrukim smetnjama.