Zaposleni

Marija Cvijetić

Marija Cvijetić je rođena 4. maja 1989. godine.
Završila je osnovne i master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, smer – specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, sa prosekom 9,96. Trenutno je doktorant na istom fakultetu, na studijskom programu Specijalna edukacija i rehabilitacija. Zaposlena je u školi od oktobra 2013. godine na poslovima reedukatora psihomotorike i nastavnika građanskog vaspitanja.