Zaposleni

Milan Bubulj

Milan Bubulj je rođen 1. februara 1979. godine u Kikindi.
Fakultet fizičke kulture je završio u Novom Sadu 2005. godine, stekavši zvanje profesora fizičkog vaspitanja. Takođe je i diplomirani trener plivanja. Na radnom mestu nastavnika Fizičkog vaspitanja u školi „6.oktobar“ je od 2006. godine. Defektološki je osposobljen za rad sa učenicima koji imaju smetnje u razvoju.