Zaposleni

Mirjana Grujić

Mirjana Grujić rođena je 23. januara 1957. godine u Bašaidu.
Završila je Defektološki fakultet u Beogradu, smer logopedski. U osnovnoj školi “6. oktobar” zaposlena je od 1993. godine i radi na poslovima nastavnika individualne nastave - logopeda.