Zaposleni

Miroslava Sredojev Đukičin, specijalni pedagog

Miroslava Sredojev Đukičin je rođena 22. avgusta 1960. godine u Kikindi.
Završila je Defektološki fakultet u Beogradu 1984. godine i stekla zvanje diplomirani specijalni pedagog. U OŠ "6.oktobar" radi od 2004. godine, sada na radnom mestu stručnog saradnika - pedagoga.