Zaposleni

Sandra Vlašić

Sandra Vlašić rođena je 24. novembra 1971. u Kikindi.
Osnovnu i srednju školu završila je u Novoj Gradiški, Republika Hrvatska. Višu Medicinsku školu u Zemunu, smer za višeg radnog terapeuta, završila je 1997. godine. Od 1998. zaposlena je u OŠ "6.Oktobar", na mestu nastavnika korektivno-preventivnih vežbi i igara. Aktivna je u radu brojnih školskih i vanškolskih aktivnosti, a 2012/2013. godine realizovala je poseban program uključivanja talentovane dece u muzičku školu.