Zaposleni

Vesna Šavija

Vesna Šavija je rođena 17. decembra 1981. godine u Kikindi.
Zvanje diplomiranog pedagoga je stekla na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U OŠ “6.oktobar“ bila je pripravnik stažista volonter u periodu od XII 2009. – IX 2010., nakon čega je zasnovala radni odnos. Trenutno radi u predmetnoj nastavi Srpskog jezika. Od profesionalnih veština poseduje osposobljenost za asertivnu komunikaciju i nenasilno rešavanje konflikata i konfliktnih situacija.